دپارتمان پایدارسازی

شرکت فراز خاک و پی سازه آرمانی

این شرکت از سال 1370 تحت نام گروه فنی و مهندسی بختیاری از جنوب کشور و در شهر کنگان فعالیت خود را در زمینه ایجاد کانال مورد نیاز خط لوله گاز یا ماشین آلات مربوطه شروع نموده و با تلاش و فعالیت و نگرشی نو و همگام با پیشرفت تکنولوژی نسبت به کامل تر کردن گروه فنی و مهندسی و همچنین ماشین آلات مورد نیاز در بخش های مرتبط از جمله آزمایشات مطالعاتی مکانیک خاک ، انجام گود برداری با عمق های بالا ، انجام عملیات پایدارسازی با انجام روش های روز دنیا شامل (نیلینگ، انکراژ، دیوار برلنی و ..) راه سازی، ترانشه، ابنیه، ایزولاسیون و زهکشی موفق به انجام پروژه های بزرگی در سطح کشور شده است.
لذا این گروه در سال 1395 به عنوان یکی از یازوهای اجرای هلدینگ سازه های آرمانی و به منظور اخذ پروژه های دولتی و رسمی کشوری اقدام به تغییر نام گروه به شرکت فراز خاک و پی سازه آرمانی نموده است.