یخچال های تجاری و صنعتی

       یخچال های تجاری و صنعتی

       • طراحی منحصر بفرد جهت استفاده بهینه از فضا
       • استفاده از شیشه های دو جداره در مدل های درب دار
       • استفاده از پردا هوا موثر جهت افزایش راندمان و صرفه جویی
          انرژی در مدل های بدون درب
       • استفاده از فن EC
       • کاهش35 درصدی مصرف انرژی در مقایسه با نمونه های مشابه بدلیل
         بهره گیری از پرده هوا ویژه در مدل های بدون درب
       • تعمیر و سرویس آسان با دسترسی سریع به اواپراتور
       • تنوع در طراحی و قابلیت افزایش ابعاد