دپارتمان تهویه مطبوع

تهویه صنعت آرمانی

تهویه ی مطبوع از طرق مختلف این شرایط را در محیط های مسکونی، صنعتی، تجاری ، پزشکی ، اداری و بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی برای انسان فراهم میکند که عبارتند از:
• کنترل دمای محیط بوسیله ی سرمایش و گرمایش دهی
• کنترل رطوبت بوسیله ی خشک کردن ورطوبت دهی
• کنترل سرعت وزش هوا و تصفیه ی هوا
• بوجود آوردن هوای پاک و سالم
• ضد عفونی و ایزوله کردن هوا در محیط های پزشکی و بیمارستان ها