سیستم خورشیدی

       کلکتور خورشیدی لوله خلاء سری VITOSOL 200-T

       • کلکتور لوله خلاء با راندمان بالا بدلیل استفاده از تکنولوژی لوله حرارتی (Heat Pipe)
       • مناسب جهت نصب به صورت افقی بر روی بام با قابلیت چرخش زاویه سطوح تا 45
         درجه بدون ایجاد سایه بر روی سطوح
       • ساخته شده در دو سایز متفاوت با سطح جذب حرارت 1.63 و 3.26 متر مربع
       • مناسب برای تامین آبگرم مصرفی، گرمایش استخر، گرمایش مرکزی و استفاده
         در سرمایش خورشیدی
       • قابلیت نصب بر روی سطوح مسطح به همراه پایه و سطوح شیبدار بام با اتصالات
         مخصوص
       • سطوح جذب حرارت با راندمان بالا بدلیل استفاده از پوشش خاص در جهت افزایش
         جذب حرارت از خورشید
       • بیشترین سطح اتصال لوله ها به سطوح جذب با استفاده از آخرین تکنولوژی
          جوشکاری
       • افزایش میزان انتقال حرارت بدلیل بالا بودن سطح چگالش در مبدل های حرارتی
       • قابلیت تعویض لوله ها بدون ایجاد اختلال در سیستم در حال کار
       • استفاده از عایق با راندمان بالا در اطراف مبدل های حرارتی
       • تامین کلیه شیرآلات، مبدل های حرارتی و سیستم های کنترلی متناسب با شرایط نصب
       کلکتور خورشیدی صفحه تخت سری VITOSOL 200-F
       • کلکتور صفحه تخت با راندمان بالا بدلیل استفاده از سطوح جاذب موثر
       • مناسب جهت نصب به صورت افقی و عمودی بر روی بام یا سطوح شیبدار
       • سطح جذب حرارت 2.3 متر مربع
       • مناسب برای تامین آبگرم مصرفی، گرمایش استخر، گرمایش مرکزی و
        استفاده در سرمایش خورشیدی
       • طول عمر و راندمان بالا با استفاده از صفحه شیشه ای بسیار شفاف،
       عایق موثر، سطح جذب قوی و فریم یکپارچه
       • اتصال سریع و آسان بدلیل استفاده از اتصالات استینلس استیل
       • تامین کلیه شیرآلات، مبدل های حرارتی و سیستم های کنترلی متناسب با شرایط نصب