آیس بانک چیست ؟

 آیس بانک چیست؟

آیس بانک یا سیستم ذخیره یخ به سیستمی اطلاق می گردد که با استفاده از سرمایش تولید شده در سیستم سرمایشی ساختمان در طول شب و با استفاده از مکانیزمی ساده اقدام به تولید یخ و ذخیره سازی آن مینماید. یخ تولید شده در طول شب با استفاده از سیستم های مکانیکی تبادل حرارت و انتقال در طول روز ذوب شده و لذا سرمایش مورد نیاز را در طی روز تأمین می نماید.

 

با توجه به تولید سرما در شب و افزایش راندمان سیستم، آیس بانک کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی، هزینه های تأمین اولیه، کاهش مصرف برق در پیک مصرف افزایش راندمان و بهره بری سیستم و همچنین کاهش هزینه های تعمیرات می گردد.