ایران مال

  • سال اجرا
    1396-1397
  • موقعیت
    منطقه 22 تهران

محاسبات مهندسی، تأمین محصولات، جانمایی و اجرای موتوخانه سرمایشی ایران مال