تأسیسات، سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع

ایران مال
ایران مال

محاسبات مهندسی، تأمین محصولات، جانمایی و اجرای موتوخانه سرمایشی ایران مال

  • موقعیت
    منطقه 22 تهران
        
    سال اجرا
    1396-1397