رفلکس

رفلکس با شعار "تخصص دارایی ما و نوآوری مسیر ما است" یکی از برجسته ترین ارائه دهندگان راه حل های توسعه و نگهداری سیستم های آبرسانی برای ساخت و تأمین فن آوری در جهان است.
این کمپانی یک نوآور در توسعه محصولات با کیفیت بالا، طرح های هوشمند و راهکارهای بسیار کارآمد برای سیستم ها در هر مقیاس و سطح پیچیدگی می باشد.
رفلکس همواره ارائه دهنده تفکر جامع، مهارت های حل مسائل با ریزترین جزئیات و چشم اندازی برای همبستگی و ارتباطات و بوده چرا که مشارکت تعاونی و همکاری کلید موفقیت است. به همین دلیل است که  رفلکس دانش و تخصص تکنولوژیکی را در زمینه گرمایش، سرمایش و فن آوری های مهندسی بکار می گیرد و همواره در پی تفکر به مسائل پیچیده و یافتن راه حل می باشد. این باعث می شود که کمپانی رفلکس یک همکار قدرتمند و مسئول، به خصوص برای پروژه های بسیار حساس، سیستم های پیچیده بزرگ و راه حل های ویژه به شمار رود.