Skip links

BALTIMORE

بالتیمور یک کمپانی پیشرو جهانی در توسعه، تولید و توزیع محصولات تبخیری یا هیبریدی خنک کننده و ذخیره سازی یخ است. این مجموعه نیازهای ویژه خنک سازی را با عملکرد برتر و آگاهی نسبت به محیط زیست با استفاده محصولات و راه حل های متناسب با نیاز مشتریان در هر بازار، مرتفع می سازد.

این مهم به لطف چشم انداز گسترده و روشن، که یک ستون استوار و قابل اعتماد است و همچنین یک تیم بی نظیر از کارشناسان با تجربه در طراحی مفاهیم نوآورانه خنک سازی به دست آمده است.

دیدگاه بالتیمور ارائه برترین محصولات و خدمات انتقال حرارت و نگهداری انرژی در تمامی بازارها است. این دیدگاه هدایت کننده و الهام بخش کسب و کار آنهاست و اهدافشان را برای ادامه رشد روز افزون و کیفیت پایدار تعیین می کند.

محصولات بالتیمور

S3000E

Open cooling towers

اطلاعات بیشتر

Return to top of page